Asbest

AsbestAsbest is een mineraal dat in de vorige eeuw gebruikt is in vele toepassingen. Bekende toepassingen zijn o.a. golfplaat, schoorstenen en vloerzeil. Minder bekende toepassingen zijn beglazingskit, dakbedekking en behang.

Tegenwoordig is bekend dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Dit hangt o.a. af van de staat waarin de asbesttoepassing verkeert, welk asbestsoort het betreft en de locatie waar het zich bevindt.

Om asbest op veilige wijze uit de leefomgeving te verwijderen is door de overheid regelgeving ontworpen. Sinds 1994 is het verboden om asbest te bewerken, te verwerken of te storten. Uitzondering hierop zijn de gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Deze bedrijven zijn bevoegd om asbest te verwijderen. Asbestverwijdering kan plaatsvinden nadat eerst een asbestonderzoek is uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek mag alleen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau worden uitgevoerd. Deze bureau’s zijn gecertificeerd conform de SC 540.

Asta Advies is gecertificeerd volgens de SC 540 onder het nummer 07-D0701270.

De volgende onderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Materiaal identificatie
  • Asbestinventarisatie type A
  • Asbestinventarisatie type B
  • Asbestonderzoek type O
  • Risico onderzoek conform NEN 2991
  • Asbestonderzoek bij asbestbrand

De asbestinventarisatie type A is benodigd voor de aanvraag van een sloopvergunning. Het onderzoek kan ook worden gebruikt om het gebruikte asbest in een pand inzichtelijk te krijgen.

De asbestinventarisatie type B is een vervolgonderzoek en wordt uitgevoerd indien na het type A onderzoek ruimtes niet zijn beoordeeld en vermoeden op asbest bestaat.

Voor het bepalen van asbestrisico’s zijn het onderzoek type O en het onderzoek conform NEN 2991 geschikt.

Na brand waarbij vermoedelijk asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, kan een onderzoek worden uitgevoerd dat toegespitst is op deze situatie.

Graag staan wij u ook bij het vervolg van uw asbest verwijderingsproject. Hierbij kunt u denken aan kostenraming, aanbesteding, vergunningen, toezicht en directievoering.

Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op

© 2015 Asta Advies

Asbest Sloop Milieu